More Like This

[Karaage Obuzaiya (Karaage Muchio)] Senaizu to Totemo Yuka ina Naka Matachi (Ensemble Stars!)
[Karaage Obuzaiya (Karaage Muchio)] Otonamuke Free! no Freedom na Matome 2 (Free!)
[Karaage Obuzaiya (Karaage Muchio)] Otonamuke Free! no Freedom na Matome (Free!)
[Karaage Obuzaiya (Karaage Muchio)] Otonamuke Mako Haru no Freedom na Matome (Free!)
[Karaage Obuzaiya (Karaage Muchio)] BLUE HOLE (Kuroko no Basket)